Ивелина Биволова
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

Камара на частните съдебни изпълнители

рег. № 869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги

СПРАВКА ЗА ЛИПСА / НАЛИЧИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ДЛЪЖНИЦИТЕ

 

Връчване на съдебни книжа по граждански дела

По искане на страната съдът може да разпореди съобщенията да се връчват от частен съдебен изпълнител. Разноските на частния съдебен изпълнител са за сметка на страната /чл. 42, ал. 2 от ГПК/

 

Пълно проучване имущественото състояние на длъжника

По възлагане от взискателя частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, да определя начина на изпълнението, както и да бъде пазач на описаното имущество