№ 869
Камара на частните съдебни изпълнители

Ивелина Биволова

Услуги

Какво предлагам

ЧСИ

Частният съдебен изпълнител може да Ви помогне с осъществяването на действия по принудителното изпълнение на съдебни решения, независимо дали сте физическо и/или юридическо лице, или дори административен орган като НАП, Община, ОД на МВР или други.

Справка за липса / наличие на изпълнителни дела от централния регистър на длъжниците

Всеки гражданин или юридическо лице може да получи справка за наличието или не на висящи изпълнителни дела срещу него в кантората на който и да било ЧСИ на територията на страната.

Връчване на съдебни книжа по граждански дела

По искане на страната съдът може да разпореди съобщенията да се връчват от частен съдебен изпълнител. Разноските на частния съдебен изпълнител са за сметка на страната /чл. 42, ал. 2 от ГПК/

Пълно проучване имущественото състояние на длъжника

По възлагане от взискателя частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, да определя начина на изпълнението, както и да бъде пазач на описаното имущество

Банкови сметки

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ТАКСИ И КОМИСИОННИ:
Юробанк България АД
IBAN: BG79BPBI79351054738401

БАНКОВА СМЕТКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ:
Юробанк България АД
IBAN: BG52BPBI79351054738402

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗНОСКИ:
Юробанк България АД
IBAN: BG68BPBI79351054738405

Искате ли да насрочите среща?